Welke hiv-remmers gaat u gebruiken na start of overstap?

Om het virus uw leven lang te onderdrukken, moet u een combinatietherapie van minimaal drie verschillende hiv-remmers gebruiken. Het kan zijn dat u minder dan drie pillen gaat slikken, omdat in één pil meerdere werkzame stoffen kunnen zitten. Uw internist weet welke medicijnen u met elkaar kunt combineren. Uit onderzoek is gebleken welke combinaties het virus goed onderdrukken. Via een bloedonderzoek wordt vastgesteld of er medicijnen zijn waar uw virus resistent tegen is. Zo kan vooraf worden vastgesteld of er hiv-remmers zijn die bij u niet werken. We gaan hier niet in op de specifieke medicijnen die u kunt gaan gebruiken. Welke hiv-remmers u voorgeschreven krijgt hangt voor een deel af van medische zaken, waarover uw arts u zal informeren. We geven u wel informatie waarover u alvast kunt nadenken: naast die medische zaken kan de keuze van hiv-remmers afhangen van dingen waar u zelf iets van merkt. Welke dingen zijn dat? 

Trial
Het kan zijn dat uw internist u vraagt om aan een trial (onderzoek) mee te doen, waarbij u een nieuw medicijn of nieuwe combinatie krijgt voorgeschreven. Zonder trials waren de huidige medicijnen er niet geweest, maar bedenk goed dat het u helemaal vrij staat om er wel of niet aan mee te doen.

Een of twee keer per dag
Hoe belangrijk is het voor u om maar één keer per dag pillen te slikken en niet twee keer? Aantal pillen per dag
Hoe belangrijk is het voor u om maar één pil per dag te hoeven slikken? Of maakt het u weinig uit om elke keer twee, drie of vier pillen te nemen?

Allergische reactie
Bij één hiv-remmer kan vooraf worden vastgesteld of u er allergisch voor bent of niet. Bij andere hiv-remmers weet u pas achteraf of u allergisch reageert op een medicijn of niet. Bij sommige hiv-remmers is de kans op een allergische reactie zo’n beetje een op de twintig. Bij andere medicijnen is het risico op een allergische reactie veel kleiner of kunt u er helemaal niet allergisch op reageren. Hoe belangrijk is het voor u dat u niet het risico loopt op huiduitslag, die voor anderen zichtbaar kan zijn? Als u die huiduitslag krijgt en het blijkt een allergische reactie te zijn, moet u meteen weer overstappen en dan verdwijnt die huiduitslag.

Bijwerkingen 
Veel mensen die hiv-remmers gebruiken hebben geen of amper last van bijwerkingen. Laat u dus niet onnodig afschrikken door informatie in de bijsluiter of een negatieve ervaring die u op internet leest of van iemand met hiv hoort. Ook bij bijwerkingen geldt dat u pas achteraf weet of u een bijwerking krijgt of niet.

Bij veel hiv-remmers is er maar één bijwerking die in de praktijk nogal eens voorkomt. Bij de ene hiv-remmer is dat een heel andere bijwerking dan bij het andere middel. Vaak neemt die bijwerking na een aantal weken af of verdwijnt zelfs volledig. Het kan zijn dat er een bijwerking is waarvan u zegt: dat zou ik als het even kan echt willen vermijden. Bij de keuze van een combinatietherapie is het zinvol om te bedenken hoe het voor u zou zijn om een bepaalde bijwerking te hebben. Welke bijwerking wilt u echt vermijden? 

Als u een reëel beeld wilt krijgen van de bijwerkingen van een medicijn, kunt u dat bijvoorbeeld bespreken met uw internist of hiv-consulent. Misschien vindt u het prettig om het concreet te maken, bijvoorbeeld: twee op de drie gebruikers hebben bij een medicijn géén last van bijwerkingen. Een op de drie heeft last van een bepaalde bijwerking. Bij de een verdwijnt de bijwerking na een week of zes. Bij de ander wordt het minder, maar gaat het niet helemaal over. Weer een ander heeft er zoveel last van, dat hij of zij overstapt op een andere hiv-remmer. 

Wisselwerkingen
Hiv-remmers en andere middelen kunnen elkaar beïnvloeden. Andere middelen kunnen andere medicijnen op recept zijn, maar ook medicijnen die u zonder recept kunt krijgen (zoals middelen tegen hooikoorts), alternatieve middelen (zoals sint-janskruid) of (recreatieve) drugs (zoals xtc). Als u andere medicijnen, (recreatieve) drugs of alternatieve middelen gebruikt, is het dus belangrijk dat uw internist of hiv-consulent dit weet. Misschien voelt het onwennig, maar het is dus ook van belang om het gebruik van (recreatieve) drugs met uw internist, hiv-consulent of plusapotheker te bespreken. 

Zwanger worden
Hoe belangrijk is het voor u dat u veilig zwanger kunt worden met het betreffende medicijn? Dan hoeft u niet over te stappen als u zwanger wordt.