Bijsluiters

Hebt u geen recente bijsluiter van een medicijn in huis? Vrijwel alle recente bijsluiters kunt u vinden via bijsluiterplus.nl

Wat staat er allemaal in de bijsluiter?
In de bijsluiter staat onder andere:

Waarom zou ik de bijsluiter lezen?
Medicijnen werken het beste als u ze op de juiste manier inneemt. Het is ook van belang dat u weet op welke bijwerkingen u alert moet zijn. Het kan zeer vervelende gevolgen hebben als u een bepaalde bijwerking krijgt en dit niet meldt aan uw hiv-consulent of internist. Door de bijsluiter te lezen, zorgt u dat u de medicijnen op de juiste manier inneemt en voorkomt u dat u onnodige risico’s loopt. 

Ik begrijp de bijsluiter niet! Moet ik de medicijnen dan maar innemen zonder de bijsluiter te lezen? 
Veel mensen vinden bijsluiters moeilijk leesbaar. Als u de bijsluiter niet begrijpt, is het aan te raden om dit met uw hiv-consulent of internist te bespreken voordat u de medicijnen gaat innemen. Hij of zij kan dan de informatie die u niet begrijpt uitleggen. Zo weet u zeker dat u de medicijnen op de juiste manier kunt innemen en dat u geen onnodige risico’s loopt. Over vrijwel elke hiv-remmer is er ook een brochure van de fabrikant van het medicijn met de belangrijkste informatie uit de bijsluiter in begrijpelijke taal. U kunt dit boekje vragen aan uw hiv-consulent.

Er worden zóveel bijwerkingen genoemd in de bijsluiter. Zou ik het medicijn wel gaan gebruiken?
In de bijsluiter staat welke bijwerkingen een gebruiker zou kunnen krijgen. Dit betekent niet dat u die bijwerkingen ook zúlt krijgen. De een krijgt er wel last van en de ander niet. Als u er toch echt aan twijfelt of u het medicijn wel gaat innemen of u denkt erover om ermee te stoppen, is het beslist aan te raden om dit met uw hiv-consulent of internist te overleggen. Stop in ieder geval niet met het innemen van uw medicijnen zonder overleg met uw hiv-consulent of internist.

In de bijsluiter staat dat een bepaalde bijwerking ‘vaak’ voorkomt. Is het dan vrijwel zeker dat ik die bijwerking krijg?
Het is beslist niet zeker dat u dan die bijwerking krijgt! In bijsluiters betekent ‘vaak’ dat 1 op de 10 tot 1 op de 100 mensen die dat medicijn gebruiken die bijwerking krijgt. Er zijn dus zeker 9 op de 10 mensen die die bijwerking niet krijgen! De andere woorden die in bijsluiters worden gebruikt:

Ik heb de bijsluiter gelezen en er staat andere informatie in dan mijn hiv-consulent of internist heeft verteld. Wat moet ik doen?
Het kan zijn dat uw hiv-consulent of internist weet dat u in uw situatie bijvoorbeeld de medicijnen op een andere manier moet innemen dan in de bijsluiter staat. Als uw hiv-consulent of internist niet heeft verteld dat het in de bijsluiter anders vermeld staat, is het aan te raden om voor u het medicijn gaat gebruiken contact op te nemen met uw hiv-consulent. Uw gezondheid is daar belangrijk genoeg voor!

Ik heb hetzelfde medicijn als hiervoor, maar er staat net wat anders in de bijsluiter. Hoe kan dat? 
Het kan zijn dat er een nieuwe versie van de bijsluiter is verschenen, die meer informatie bevat of waarbij informatie duidelijker is gemaakt dan in de oude versie. 

Waarom worden bijsluiters niet makkelijker leesbaar gemaakt?
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meeste mensen informatie in een bijsluiter niet kunnen vinden of niet begrijpen. En veel mensen vinden de letters te klein. De tekst in de bijsluiter is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd door instanties in Europa en in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Er wordt aan gewerkt om de bijsluiters te verbeteren, maar het is lastig om een bijsluiter te maken die echt helemaal klopt én door iedereen goed te begrijpen is.

Vrijwel alle recente bijsluiters kunt u vinden via onderstaande knop

Recente bijsluiters