Medische controle

U komt voor uw hiv onder medische controle in een hiv-behandelcentrum. Dit is een ziekenhuis met een afdeling die is gespecialiseerd in hiv. In achttien steden in Nederland is een hiv-behandelcentrum aanwezig. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kun u kiezen uit meerdere ziekenhuizen. U hebt de vrijheid om zelf een ziekenhuis en een arts te kiezen. Veel mensen kiezen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. U kunt ook laten meespelen of uw voorkeur uitgaat naar een gewoon ziekenhuis (vaak wat kleiner) of naar een academisch ziekenhuis, dat aan een universiteit is verbonden. Een academisch ziekenhuis is vaak wat groter en er worden vaker onderzoeken gedaan met nieuwe medicijnen. Voor veel mensen is het iedere keer weer spannend om naar het ziekenhuis te gaan en de uitslagen van het bloedonderzoek te horen. Bij veel mensen wordt die spanning na verloop van tijd minder. De spanning neemt vooral nogal eens af als men eenmaal is gestart met hiv-remmers en als blijkt dat de bijwerkingen meevallen en dat het virus goed wordt onderdrukt.

Internist en hiv-consulent 
U kunt gezond oud worden met hiv. Het is wel belangrijk dat u elke zes maanden voor controle naar het ziekenhuis gaat, ook als u zich niet ziek voelt. Dan kunt u tijdig starten met de behandeling en kan de internist via het bloedonderzoek goed in de gaten houden of de medicijnen werken en geen bijwerkingen hebben, die u misschien zelf nog niet opmerkt. U hebt dan in het ziekenhuis een consult bij de internist die in hiv is gespecialiseerd (die heet ook wel hiv-behandelaar) en u kunt daarnaast support krijgen van een hiv-consulent (die heet ook wel verpleegkundige of verpleegkundig specialist). Als u net hebt gehoord dat u hiv hebt, of als u start met hiv-remmers, overstapt op andere medicijnen of gezondheidsproblemen hebt, komt u misschien wat vaker in het ziekenhuis. Uw internist en hiv-consulent lichten u voor over de behandeling van hiv. De twee belangrijkste vragen die hierbij aan bod komen zijn: wanneer gaat u starten met hiv-remmers? En: welke hiv-remmers gaat u gebruiken? Uw hiv-consulent heeft vaak wat meer tijd voor u en functioneert vaak als de spreekwoordelijke spin in het web: hij kan u doorverwijzen naar andere zorgverleners binnen of buiten het ziekenhuis, hij kan u van informatie voorzien en hij kan u anderszins begeleiden bij het leven met hiv. Uw hiv-consulent kan een belangrijke steun voor u zijn, vooral wanneer u net hebt gehoord dat u hiv hebt, wanneer u start met medicijnen of overstapt op een andere combinatie, of wanneer u gezondheidsproblemen hebt. Voor sommigen is de hiv-consulent degene met wie ze het best over hun hiv kunnen praten, anderen komen alleen bij hun hiv-consulent als er echt iets aan de hand is.

In elk ziekenhuis gaat het net even anders, maar het komt steeds vaker voor dat een consult de ene keer door de internist wordt gedaan en de andere keer door een hiv-consulent. Sommige hiv-consulenten hebben een vervolgopleiding gevolgd tot verpleegkundig specialist en kunnen bijvoorbeeld ook herhaalrecepten voor hiv-remmers voorschrijven. Het komt ook voor dat u de ene keer een consult in het ziekenhuis hebt en dat u de volgende keer hiv-remmers via de huisarts krijgt voorgeschreven. Dat gebeurt alleen bij huisartsen die in hiv zijn gespecialiseerd. 

Huisarts
De rol die de huisarts speelt varieert sterk. Als u een gezondheidsklacht hebt is het soms niet duidelijk of de klacht te maken heeft met hiv, met uw medicijnen of met iets dat daar los van staat. Er zijn internisten en hiv-consulenten die tot op zekere hoogte ook aandacht besteden aan andere klachten en zo nodig een recept uitschrijven. Er zijn ook internisten en hiv-consulenten die u verwijzen naar uw huisarts. Er zijn huisartsen die heel vertrouwd zijn met hiv en vaak meerdere hiv-patiënten hebben. En er zijn huisartsen bij wie u de enige bent met hiv en die vaak niet zo goed op de hoogte zijn van hiv.